Klik hier voor de webversie  
 

Nieuwsbrief Symposium Veiligheid & Vrijheid

December 2018

Terugblik

 

Op 27 november organiseerde Woonzorggroep Samen in De Ondernemerscentrale in Tuitjenhorn een symposium over Veiligheid & Vrijheid in de ouderenzorg. Tijdens het symposium, dat druk bezocht werd door medewerkers in de zorg, gingen we dieper in op hoe in het dagelijks werk uitvoering gegeven kan worden aan de thema’s Veiligheid & Vrijheid. In deze nieuwsbrief blikken we terug op een succesvolle middag en delen we aanvullende informatie.

 

Om cliëntgerichter te kunnen werken, is het noodzakelijk om de cliënt meer veilige vrijheid te geven. Tijdens de verschillende workshops zijn we met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe we gezamenlijk handvatten kunnen geven aan het thema veiligheid & vrijheid in de zorg. Hoe kan dit praktisch vormgegeven worden en hoe verhoudt veiligheid & vrijheid zich tot de nieuwe landelijke regelgeving?

 

Niet alleen medewerkers van Samen waren in grote getale aanwezig, ook collega’s van andere zorginstellingen en aansluitende netwerken waren van de partij. We hadden een divers programma met wisselende sprekers, zowel intern als extern en blikken terug op een inspirerende middag, waarna de aanwezigen met veel enthousiasme en praktische ideeën naar huis gingen.

 

Klik op onderstaande foto om naar het filmpje te gaan.

De wet Zorg & Dwang

 

De Wzd gaat de Bopz vervangen. De Wzd stelt de cliënt centraal en is cliëntvolgend. Dit betekent bijvoorbeeld dat onvrijwillige zorg kan worden toegepast op de plek waar de cliënt zich bevindt, zoals op de dagbehandeling of tijdens de dagbesteding. Daarnaast geeft de wet aandacht aan het recht op vrijheid van de cliënt. Dit houdt in dat je zorg verleent waar de cliënt mee instemt en dat je alleen een vrijheidsbeperkende maatregel inzet als het echt niet anders kan.

 

Visie op Veiligheid vs Vrijheid

Binnen Woonzorggroep Samen streven wij er naar om cliënten een woon- en leefomgeving te bieden die aansluit bij zijn of haar wensen en zorgbehoeften. Waarbij we constant op zoek gaan naar een goede balans tussen vrijheid en veiligheid, met daarbij voor iedere cliënt afzonderlijk passende aandacht. Onze medewerkers blijven daarom  in gesprek met cliënten en/of diens mantelzorgers om hierover af te stemmen wat u gewend bent en wat 'Samen' hierin voor u kan betekenen:

 1. Uw leefgewoontes zijn belangrijk, wij streven er naar om samen met u, uw eigen gebruiken en gewoontes zoveel mogelijk te behouden.
 2. U ontvangt bij ons zorg op maat, persoonlijk aandacht en daarnaast proberen we te streven naar een omgeving waarin u zich thuis voelt, geleverd door goed opgeleide medewerkers.
 3. Uw welzijn is voor ons belangrijk. Vrijheid, veiligheid en eigen regie zijn hierbij thema’s die we vooropstellen. “Ik voel me vrij omdat ik me veilig voel”.
 4. De deskundige zorg, begeleiding en behandeling sluit zoveel mogelijk aan bij uw wensen, behoeften en de levensfase waarin u zich bevindt.

Voor wie geldt de Wzd?

 

De Wzd geldt voor cliënten met een dementie als:

 • een ter zake deskundige arts heeft vastgesteld dat zij professionele zorg nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen OF
 • als zij van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een indicatie hebben ontvangen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Waar geldt de Wzd?

 

De Wzd geldt overal waar cliënten met onvrijwillige zorg te maken kunnen krijgen:

 • in zorgaccommodaties waarin mensen met dementie zorg krijgen, wonen of tijdelijk verblijven;
 • bij ambulante zorg, dus bij mensen thuis, maar bijvoorbeeld ook in kleinschalige wooninitiatieven of in aanleunwoningen.

Ter illustratie geven we een paar voorbeelden van ambulante zorg waarbij de WZD van toepassing is. Een cliënt krijgt (tegen zijn zin in) hulp of begeleiding bij:

 • persoonlijke verzorging, omdat hij zichzelf anders ernstig zou verwaarlozen; 
 • de financiën, omdat hij onverantwoorde uitgaven doet en grote schulden heeft of dreigt te krijgen;
 • het huishouden, om te voorkomen dat het huis onleefbaar wordt;
 • het reguleren van zijn gedrag, om te voorkomen dat zijn gedrag agressie bij anderen uitlokt.

 

Wat is onvrijwillig?

Er is sprake van onvrijwillige zorg als een cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet tegen:

 • toedienen vocht, voeding en medicatie, medische handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie, of behandelingen vanwege een lichamelijke ziekte; 
 • beperking van bewegingsvrijheid;
 • insluiten;
 • uitoefenen van toezicht op betrokkene;
 • onderzoek aan kleding of lichaam;
 • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden en op gevaarlijke voorwerpen;
 • controle op de aanwezigheid van middelen die het gedrag beïnvloeden;
 • beperking van vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten;
 • beperking in het recht op het ontvangen van bezoek.

NB Fixatie en insluiting zijn nooit toegestaan bij ambulante zorg, ook niet via het doorlopen van het stappenplan. Dit moet nog nader worden vastgesteld in een uitwerking van de wet en kan mogelijk nog veranderen.

Factsheet

Wet zorg & dwang

 

De Wet zorg & dwang (Wzd) regelt dat aan iemand met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking tegen zijn wil zorg verleend kan worden als dat nodig is om te voorkomen dat diegene zichzelf of iemand anders ernstig benadeelt. Dit wordt in de Wzd onvrijwillige zorg genoemd. De Wzd regelt wanneer onvrijwillige zorg kan worden verleend, welke besluitvormingsprocedure daaraan vooraf gaat en wanneer evaluatie van onvrijwillige zorgverlening moet plaatsvinden.

 

Actiz en VGN hebben een factsheet opgesteld waarin 50 vragen en antwoorden een beeld geven van de hoofdlijnen van de Wzd psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapten cliënten. Je vindt deze hier.

 
 
Wilt u liever geen bericht van Woonzorggroep Samen ontvangen, klik dan hier om u af te melden.